Breaking News

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วง COVID-19

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร โดย นายพิมพ์ ไชยสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ทีมกรรมการชุดที่ 2 นำโดย ดร.สิทธิพล พหลทัพ , ดร.เอมอร จันทนนตรี , นางดวงใจ จำปาทอง , นางรุจาภา อรรถเวทิน , นางอรชุมา ด้วงช้าง และนางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์  

    

About thana

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น