Breaking News

ท่านผู้อำนวยการ ให้โอวาท พบลูกนักเรียน วันนี้(2 ก.ค. 2563) เปิดเรียนวันที่สอง ม.ต้น

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ให้โอวาท พบลูกนักเรียน วันนี้(2 ก.ค. 2563) เปิดเรียนวันที่สอง ม.ต้น มาเรียนตามมาตรการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การป้องกัน เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า โรคโควิต 2019 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม ให้ความร่วมมืออย่างจริงจรัง ครับ

About Supattra28751

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น