Breaking News

โรงเรียนประชาพัฒนา 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม  2563 นายเหรียญชัย   ม่วงคลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา  พร้อมด้วยคณะคุณครู และบุคลากรโรงเรียนประชาพัฒนา รับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากท่านคณะกรรมการชุดที่ 3 โดย นายทองสุข   มาตย์คำมี  รองผู้อำนวยการ สพม.26  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.26  และคณะท่านศึกษานิเทศก์  สพม.26

About Sangad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น