Breaking News

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารและคณะครูได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

About ketwimon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น