Breaking News

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เปิดภาคเรียนใหม่ ในรูปแบบNew Normal สังคมวิถีใหม่

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เปิดภาคเรียนใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยมีการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน และ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ภายใต้การเรียนอย่างมีคุณภาพ

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น