Breaking News

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

        วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐น. ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร มอบหมายให้ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓
       โดยในกิจกรรมวันนี้ ฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน การสอนของครูและนักเรียน กำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติตน ในระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนโดนครูเวรประจำวัน กำหนด
ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารได้แจก face shield ให้กับนักเรียนทุกคนได้สวมใส่ ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และพร้อมใจกันทำกิจกรรม big cleaning day ในโรงเรียนเพื่อความสะอาด ปลอดเชื้อไวไรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

About Suphinun.KT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *