Breaking News

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม “จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม “จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21”

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตร การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิจัย
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม. เขต26

  1. ดร.ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ
  2. นางดาวใจ  ศรีสองมือ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

About nattawoot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *