Breaking News

โรงเรียนบรบือวิทยาคารจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [22 มิ.ย. 2563]

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โดมร่วมใจรัก โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้มีการจัดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เชื้อโรคระบาด (COVID-19)

ในการนี้ โรงเรียนบรบือวิทยาคารมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนทั่วไปในลำดับที่ 1 – 10 และนักเรียนที่มีผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 1 – 5 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา เป็นประธานมอบทุนการศึกษา คนละ 1,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน

   

About ปองดี ไชยจันดา

ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น