Breaking News

การติดตาม ตรวจสอบการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1 : บ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะทำงานตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้ออกติดตาม ตรวจสอบการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1 : บ) ของโรงเรียนโนนราษีวิทยา อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น