Breaking News

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกรอบแนวคิด การบูรณาการศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) รุ่นที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกรอบแนวคิด การบูรณาการศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรม คณะทำงาน และศึกษานิเทศก์ รวม 82 คน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ptUMF7Zc8JnOvnWKVttSdg3DekcsqQi5

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น