Breaking News

การประชุมผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการดำเนินการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมการดำเนินการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1T7R00gufqrvVUmBv1eeZswAv86i7c6aE

(ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น