Breaking News

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุุมชน ปี2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุุมชน ปี2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

หนังสือนำส่ง

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

1. คลิก

2. คลิก

3. คลิก

ecardx

About nning2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น