Breaking News

ประชุมซักซ้อมเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นางเอมอร  จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการช้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

sing song

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น