Breaking News

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.ประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดย นายภูวดล ภูสิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

gamil8

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น