Breaking News

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ

VDO Conference วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

About kuntinun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น