Breaking News

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม, นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, คณะกรรมการจากผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต 7 แห่ง, ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สพม.มหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/157oR2pKCkPB9UTYJmZakb_PUIpGv5-31

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น