Breaking News

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21″ และการเตรียมอบรมออนไลน์ในระบบ Digital Training Center (DTC)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.มค ศึกษานิเทศก์ และนายชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21″ และการเตรียมอบรมออนไลน์ในระบบ Digital Training Center (DTC) สพม.มหาสารคาม ระหว่าง 23 ก.ค – 15 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น