Breaking News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการรับรองตรวจสอบ และติดตามผลการจัดทำใบสำคัญรับเงิน (นร. 06) และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก. ๐๐๒)  สถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยมี นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค กล่าวรายงาน การประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 42  คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองเด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียน ( admin โรงเรียน) หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น