Breaking News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันสู่การพัฒนาผลงานต่อยอด และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันสู่การพัฒนาผลงานต่อยอด และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรม บรรยายพิเศษโดย ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.เอมอร จันทนนตรี หัวหน้ากลุ่มงานวัดฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.วิกรานต์ จรทะผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนจรชนะศึกษา ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ดร.กิตติปกรณ์ อัมเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที https://drive.google.com/drive/folders/1ksxBB9lu7c8b6PPyH7pvNy076PUD2Hsd

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น