Breaking News

สพม.26 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563 ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายทองสุข  มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 พร้อมด้วย ดร.สิทธิพล  พหลทัพ รองผอ.สพม.26 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น