Breaking News

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทองสุข มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น