Breaking News

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โดย ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

About kuntinun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น