Breaking News

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  ข้อกำหนดวินัย

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิมเติม

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 2553

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

About top

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *