Breaking News

ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน  ได้ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม  การรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม, ผดุงนารี, โรงเรียนมหาวิชานุกูล, โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา, โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และโรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน และมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว  ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับสมัครออนไลน์ให้กับนักเรียน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SAv1stLImUo2E-hxq7q26-8yxPdON9pt

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น