Breaking News

ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน  ได้ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน และมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว  ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญในการรับสมัครนักเรียน

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น