Breaking News

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีแก่กิจการลูกเสือ โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น