Breaking News

ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมหาวิชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.มค และนายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ร่วมบรรยายสรุปและให้ข้อมูล พร้อมคณะครูและภาคเอกชน  โดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมหาวิชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เดิมมีนักเรียนหลักพันคน ปัจจุบันคงเหลือ 45 คน ไม่มีผู้บริหาร ต้องมอบหมายการบริหารให้โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม ปัจจุบันเน้นการสอนฟุตบอลอคาเดมี จึงเสนอแนะให้เน้นอาชีพ เช่น เกษตร (เน้นเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรสร้างมูลค่า เกษตรแม่นยำ และเกษตรมูลค่าสูง) ศิลปะ สังคีตศิลป์ (ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล ดนตรีไทย) คหกรรม เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน และสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นด้านอาขีพมากกว่าวิชาการ จะทำให้ปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นได้มอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ แก่ทางโรงเรียนไว้ใช้เป็นอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 1,000 กิโลกรัม

 

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น