Breaking News

ร่วมต้อนรับคณะติดตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.มค  ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone จังหวัดมหาสารคาม และได้ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น (โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) ของจังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aRgp5xYbmxm2vroim7rT-okZv48L3UWx

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น