Breaking News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.นวพรรดิ์  นามพุทธา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวชลธิชา การถาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมรับการตรวจราชการ   รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการในภาพรวมของ สพม.มค โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา จากหน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น