Breaking News

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.มค นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.มค ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิชาต เข็มพิลา อดีตศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น