Breaking News

สพม.มค ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

13 มีนาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในฐานะประธานศูนย์สอบ สพม.มค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อออกกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช และโรงเรียนบรบือ

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น