Breaking News

ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1sq8dYniD1KBUvG08Nq1mUxHj5AsLmSWY

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim