Breaking News

สพม.มหาสารคาม ร่วมอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.09 น. คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ https://drive.google.com/drive/folders/1Z5blcYSqFR8K-k_Y8NShr-BuutBfOsTz
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim