Breaking News

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565     โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม      ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

 

About jim