Breaking News

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ผ่านระบบอออนไลน์

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ผ่านระบบอออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรายวิชาที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ueE17IPuxFnQn8P3V7M4G7PgyJbPU1fZ

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น