Breaking News

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสาร