Breaking News

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA ตามโครงการอบรมขยายผลPISA Style Online testing และขับเคลื่อนนวัตกรรมชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลและสมรรถนะPISA ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น