Breaking News

Daily Archives: 14 กันยายน 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในบัญขีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ไปขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »