Breaking News

การมีส่วนร่วม

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

ประชุมรับฟังชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ 2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มค ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมทางไกล เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »