Breaking News

การมีส่วนร่วม

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

การประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 13/2566

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2566

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโก …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2566

วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2566

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ก …

Read More »

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. “นายชนะ สุ่มมาตย์” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ณ สพม.มหาสารคาม

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู …

Read More »