Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอ …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงานบุคคลและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโก …

Read More »

ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดกาฬสินธุ์) ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ …

Read More »

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2566

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/25 …

Read More »

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฐพล ตันเจริ …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผ …

Read More »