Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกตามระเบียบของทางราชการ พร้อมเยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่ประสบอัคคีภัย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วันที่18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ลูกเอราวัณเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที …

Read More »

การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดผลงาน Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” การประกวดสภานักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 และมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเ …

Read More »