Breaking News

jim

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโก …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ  สอนโกษา ผู …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ก …

Read More »

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. “นายชนะ สุ่มมาตย์” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ณ สพม.มหาสารคาม

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู …

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ก …

Read More »

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ สอนโ …

Read More »