Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมรับการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  นาชนิสรา  ดวงบุบผา  ผอ.สพม. 26  ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
กิจกรรมเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้ทำพิธีสวนสนามขึ้นเนื่อง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
การอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้สู่การวิจัย
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยผู้อำนวยการพ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 รายงานโครงการอบรมเนตรนารี ยุวการชาด และบูรณาการค่ายทักษะชีวิตฯต้านภัยยาเสพติด ต่อประธานในพิธี(นายไกรสร กองฉลาด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการฝึกอบรมเนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
วันสุนทรภู่ โรงเรียนบรบือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรบือ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นใ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
พิธีเปิดโครงการฟุตบอล 7 คนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบรบือ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
วันต่อต้านบุหรี่โลก
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านบุหรี่ข ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 10
วันไหว้ครู โรงเรียนบรบือ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยม สพม. 26 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ได้กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ คณะผู้บริหารสังกัดคณะกรรมก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 14
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้  มีผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
การอบรมทบทวนกิจกรรมเครื่องแบบโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 27
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2558
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ...

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.
Ҫ : 37
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
นายภิรมย์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม  ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 37
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
การประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดมหาสาร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรีโลก
โรงเรียนเชียงยืนพิท นำโดย นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาค ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง/ประจำหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 43
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม. 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
มีข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 42
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่เพจ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 26
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 51

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/22
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com