Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนบรบือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ ดร.อ่างทอง บุญเสริม เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
การนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันยั่งยืน โรงเรียนบรบือ
คณะกรรกการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้มานิเทศติดตา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบรบือ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนบรบือ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 63
กิจกรรมออกกำลังกาย โรงเรียนบรบือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนบรบือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทั้งโรง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรขอ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ?bike for MOM?
กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ bike for MOM กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 41
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหาวิชานุกูล
นายองอาจ เทียมกลาง  รอง ผอ.สพม. 26 ในฐานะประธานการจัดอบรม เป็นวิทยกรให้ความรู้ “เตรีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ?DLIT? ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26
กำหนดการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2558  และรุ่นที่ 2 ระหว่ ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 27
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  และพิธีลงนามถวายพระ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขต ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา จาก สพฐ.
คณะติดตามฯประกอบด้วย นางสุนิดา ศุภอักษร ประธานคณะกรรมการ  นายประเสริฐ  ศิลปะ  นาง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 27
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\" 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ\\\"
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร  คณะครู-นักเรียน และช ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
กิจกรรมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ทำบุญตักบาตร วันอาสฬหบูชาและอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิพรขึ้นประดิษฐานบนมณฑบ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร คณะครู-อาจารย์-นักเรีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 53
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 รายงานการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยต่อประธานในพิธีท่าน สุรชัย บุตรสาระ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญของภัย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 23
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดย ท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร  ได้รับการคัดเลือ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 28
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 28
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นัดแรก ณ ห้องประชุมอาคาร 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา  การเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ  ให้เสนอชื่อกรรมการผู้ทรง ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 34
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ?จังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2558 จังหวัด
ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายชยาวุธ จันทร)  เป็นประธานในพิ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 43
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมรับการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  นาชนิสรา  ดวงบุบผา  ผอ.สพม. 26  ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
กิจกรรมเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้ทำพิธีสวนสนามขึ้นเนื่อง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 44

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/23
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com