Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ 3 องค์คณะบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 26 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและรับฟังพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการอบรม “ธรรมะกับจริยธรรมในกา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 &n ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
การประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบด ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 23
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 สิงหาคม 2557 ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 22
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 27
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 20
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ \\\"การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง\\\" โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
Scien ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557
โรงเรียนบรบือภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.อ่างทอง บุญเสริม และหัวหน้ากลุ่มสาระ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
กิจกรรมวันแม่ และวันอาเซียน โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมวันแม่ และวันอาเซีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพใน \"หัวข้อยุติความรุนเเรงในครอบครัว\"
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพใน & ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษาที่ 6
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร ประธานศูนย์การศึกษาที่6 ส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยางวิทยาคม
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยางวิทยาคม ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ :
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันนี้ (12 สิงหาคม 2557)  ตรงกับวันแม่แห่ชาติ  เป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวั ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 39
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สพม.26 นำ 3 องค์คณะบุคคลไปศึกษาดูงาน และประชุมพิจารณาเกณฑ์การย้าย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 3 องค์กรหลักในสังกัด (กพท. , อ.ก.ค.ศ. , กตปน.) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ผนวกก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจาก กพร. สพฐ. นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ยินดีต้อนรับท่านดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 35

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/17
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com