Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สพม.26 นำ 3 องค์คณะบุคคลไปศึกษาดูงาน และประชุมพิจารณาเกณฑ์การย้าย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 3 องค์กรหลักในสังกัด (กพท. , อ.ก.ค.ศ. , กตปน.) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 3
กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ผนวกก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจาก กพร. สพฐ. นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ยินดีต้อนรับท่านดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26  เป็นประธานเปิดการอบรมเ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดการประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรี ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนฯ ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 28
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดอบรม ?โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม
นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผ ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 18
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต และพิธีตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเจ้าที่
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.40 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 23
กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
กิจกรรมสถาปณาลูก  โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสถาปณาลูกเสือ  เวลา 08:30 นายสม ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\"สืบสานภาษา บูชาบรมครู และต่อต้านยาเสพติด\\\"
กิจกรรม "สืบสานภาษา  บูชาบรมครู  และต่อต้านยาเสพติด"  เมื่อวันที่  26  มิถุนาย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนยางวิทยาคม
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย  โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 27
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20

ѧʴ˹ҷ <- -> 2/17
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com