Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สพม.26 ออกติดต ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
พิธีมอบผ้าห่มหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวของสภากาชาดไทย
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาติไทย ได้มอบผ้าห่มหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 13
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนแกดำวิทยาคาร โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนผดุงนารี โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.26 โดย ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามระเบียบราชการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.26 โดย ด ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
สพม.26 รับมอบจักรยานพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 นำคณะตัวแทนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบจักรย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.26 ที่ชนะการประกวดโครงการยุวชนประภันภัย ประจำปี 2558
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 11
สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมผู้บริหารสถานศ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
สพม.26 จัดประกวดวงดนตรีสตริง และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  สพม.26 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคาม จัดประกวดวงดนตรีสตริ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 13
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผุ้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผุ้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมชม ให้กำลังใจและติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
นักกีฬามวยไทย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 \"นครศรีธรรมราชเกม์ส\" ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์นำโดยอาจารย์สุเทพ กาบคำบา หัวหน้า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
ฉลองงานตรุษจีน ประจำปี 2559
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร  ได้เป็นประทานในการจัดงา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
สพม.26 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมงาน \"คืนราตรีสร้อยดอกหมาก\"
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
สพม.26 รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกต ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 14

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/26
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com