Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์  นายองอาจ  เทียมกลาง ร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 44
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.50 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26  นายอภิสิทธ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (กพท.สพม. 26) ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2558 ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 โดยมีนายจำนงค์ อาศิรวัจน์ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 นายจำนงค์  อาศิรวัจน์ ป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 59
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม และโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การสร้างวัฒนธ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 45
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 21 พฤศจิกายน 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผู้อำ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 38
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ?ลงแขกเกี่ยวข้าว? โดยโรงเรียนแกดำวิทยาคาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 47
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และตรวจเยี่ยมการสอนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ นางชนิสรา ดวงบุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
โรงเรียนบรบือ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรบือได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่ง รอง ผอ.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต 6 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  นางชนิสรา&nbs ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 53
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 56
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน ?ดอกคูณเกมส์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์? เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายชยาวุธ จันทร) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นางชนิสรา  ดวบบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 43
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น.  ณ  บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 45
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเพทสิทธาจารย์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สพม. 26  นายอภิสิทธิ์  ศรีดา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 63
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ร่วมกับ สพป.มค. เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักการจัดประชุมสภากาแฟ
การจัดประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธวัช สุระบาล รอง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 56
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 50
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล  นางชนิสรา  ดวงบุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 62
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นผู้แทนในการมอบเงินรางวัลสนับสนุนจากชมรมคนรักในหลวงแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 61

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/19
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com