Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการฯ ฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
เมื่อวันที่  1 เมษายน 2558  เวลา 13.30 น.  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม นาย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดต่อประธานในพิธีเปิด (นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 58
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร  นายเมธี  สุพรร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรอ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 38
นายองอาจ เทียมกลาง ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษาโรงเรียนแกดำวิทยาคาร
นายองอาจ  เทียมกลาง ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 35
นายองอาจ เทียมกลาง รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม วันที่ 18 มีนาคม 2558
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) National  Astronomical Research institute of  thailand  ได้จัดโครงกา ...

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
Ҫ : 36
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ?การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล? และรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากเลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
ระหว่างวันที่ 16 – 18  มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา นางชนิสรา ดวงบุบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 48
สพม. 26 บรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี2558
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรมห รองผู้อำนวยการ สพม.26 เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศในวันรายงานตัวเพ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 45
สพม. 26 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ เป็น ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนว ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 62
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา ดวงบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 60
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดงาน ?เปิดบ้านวิชาการ ก.ว.ส.? ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เมื่อวัน 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ ก.ว.ส.” Open House ปีการศึกษา 2557 โดยมีน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 46
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ในโอกาสเดียวกัน นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้กล่า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 53
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แขวงการทางมหาสารคาม
ได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 48
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. , อ.ก.ค.ศ. เขตฯ , กตปน. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามและประเมินสำนักงานเขตฯ ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นาย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 54
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 33
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนโกสุมวิทยารรค์ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวผ้าถุงสีเข้ม ทุกวันศุกร์
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนนาภูพิทยาคม สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 56
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬาในมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการ ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.
Ҫ : 89
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 67

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/21
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com