Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
โรงเรียนบรบือจัดงานต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธื ยศดา
                     เมื่อวันที่  2 ธันวา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
โรงเรียนบรบือ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรบือ ร่วมงานประเพณีลอยกระ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
งานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
งานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้จัดพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานเปิดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดที่ได้รับพระราช
นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานเปิดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่2 พ.ศ.2558
การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
พิธีมอบบ้านให้นักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง\"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ\"และการมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมการจัดทำข้อตกลง(MOU)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได้จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสร้า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
โครงการค่ายภาษาไทย \"เพาะกล้าวรรณกรรม\" โรงเรียนบรบือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรบือ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาไ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
โครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี \\\"ลงแขกเกี่ยวข้าว\\\"
โครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข้าว" โดยมี นายองอาจ  เท ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 52
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย \" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ \"เชิงประจักษ์ครั้งที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
นักเรียนโรงเรียนบรบือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรบือ ได้นำตัวแทนนักเรียน คือเด็กหญิ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
กีฬาสีภายในโรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบรบือ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบรบือ ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบรบือ ได้จัดก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
งานทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรใน สพม. 26 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1
ในโอกาสเดียวกันนี้ นางชนิสรา ดวงบุบผา เป็นตัวแทน ผอ.สพป./สพม. ได้กล่าวต้อนรับและแสดงคว ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เนื่องในวันปิยมหาราช  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
สพม. 26 จัดประชุมรับฟังนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมี นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
สพม. 26 มีโรงเรียนนำร่อง 4 โรง  คือ 1) โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2) โรงเรียนบรบือ 3) โรงเรียน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 53
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
ภาพเพิ่มเติมที่เพจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 26 :
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 49
อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 56
ประเมินติดตามกลยุทธ์ที่ 5 \" วินัยเข้มแข็ง วิชาการเข้มข้น บนความพอเพียง\"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดกิจกรรมประเมินติตามกลยุทธ์ที่ 5 วิน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 45

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/24
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com