Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนยางวิทยาคม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 7
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2557
และได้รั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 3
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สพม. 26 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2557  ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 18
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ของกลุ่มสหวิทยาเขต 3 ณ ค่ายฝึกลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ?OBEC Young Beach Volleyball 2014 Inspired by Thai PBS? รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 11
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ?เส้นทางครูมืออาชีพ? วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสาร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 10
โครงการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยางวิทยาคม โดยสหวิทยาเขต 3
โครงการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี  ยางวิทยาคม โดยสหวิทยาเขต 3 ...

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 12
ไหว้ครูเชียงยืนพิทยาคม
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มิถุนาย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 11
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่าย \\\"พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม\\\" ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์  จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม"  ป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 14
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ทักษะด้านภาษาไทยเพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียน ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม และโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุม สพม. 26
      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
โรงเรียนนาโพธิ์พิิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26  นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม รอง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 16
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคม
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคม ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
Ҫ : 14
สพม. 26 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมวสุ มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น. นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 20
รงเรียนโนนแดงวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557
        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรีย ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 21
พิธี ไหว้ครูโรงเรียนยางวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557
พิธี ไหว้ครูโรงเรียนยางวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานดำเนินการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล อนุเคราะห์อาคารสถานที่จัดสอบโดยนายกษม บุญบรรจง ผอ.โรงเรียนมหาวิชานุกูล
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
สพม. 26 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น นำโดย นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมกับประธานทุกสหวิทยาเขตในสังกัด ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 ถึง 20 พฤษภาคม 2557
สพม. 26 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมกับทุกสหวิทยาเขตในสังกั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
วันไหว้ครู โรงเรียนบรบือ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นที่บริเว ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 13

ѧʴ˹ҷ <- -> 2/16
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com