Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายชยาวุธ จันทร) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นางชนิสรา  ดวบบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น.  ณ  บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 28
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเพทสิทธาจารย์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สพม. 26  นายอภิสิทธิ์  ศรีดา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ร่วมกับ สพป.มค. เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักการจัดประชุมสภากาแฟ
การจัดประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธวัช สุระบาล รอง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 35
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 39
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล  นางชนิสรา  ดวงบุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 42
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นผู้แทนในการมอบเงินรางวัลสนับสนุนจากชมรมคนรักในหลวงแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 37
สพม. 26 ได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. 26 ได้รับเก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยกา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
งานแสดงมุทิตาจิตโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ในวันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านรองผิน   ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30
งานมุทิตาจิต โรงเรียนบรบือ
โรงเรียนบรบือ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูที่เกษียนอายุราช ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 35
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทรัพย์สินบริจาคโดย หจก.แสงตะวันลิสซิ่ง และ บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนมิตภาพ อำเภอแกดำ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ นางชนิสรา ดวงบุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
สพม. 26 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและ ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้น ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 39
ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ชมภาพกิจกรรม/ข่าวเพิ่มเติมที่เพจ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 26
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 39
นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)
นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู นำเสนอผลงาน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมลงนามจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 39
ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผอ.โรงเรียนบรบือ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26  ดร.อ่างทอง บุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 44
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม. 26 และบุคลากรในสังกัด สพม. 26 ร่วมงานเกษียณ 57 สพฐ. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นางชนิส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 46
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผูอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
วันนี้ (13 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม  นางชนิสรา  ด ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 46
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม. 26 (กตปน.สพม.26) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สพม. 26  นางชนิสร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 49

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/19
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com