Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
งานมุทิตาจิต โรงเรียนบรบือ
โรงเรียนบรบือ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูที่เกษียนอายุราช ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทรัพย์สินบริจาคโดย หจก.แสงตะวันลิสซิ่ง และ บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนมิตภาพ อำเภอแกดำ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ นางชนิสรา ดวงบุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
สพม. 26 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและ ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้น ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ชมภาพกิจกรรม/ข่าวเพิ่มเติมที่เพจ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 26
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)
นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู นำเสนอผลงาน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมลงนามจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผอ.โรงเรียนบรบือ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26  ดร.อ่างทอง บุ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 34
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม. 26 และบุคลากรในสังกัด สพม. 26 ร่วมงานเกษียณ 57 สพฐ. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นางชนิส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผูอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
วันนี้ (13 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม  นางชนิสรา  ด ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม. 26 (กตปน.สพม.26) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สพม. 26  นางชนิสร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 41
ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม โดย ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ผลสำเร็จ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจราชการ วันที่ 11 กันยายน 2557
วันนี้ (11 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดมหาสารคาม ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 50
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดมหสารคาม ได้จัดโครงการรณรงค์ส่ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 55
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ 3 องค์คณะบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 26 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและรับฟังพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการอบรม “ธรรมะกับจริยธรรมในกา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 48
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 48
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 &n ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 53
การประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบด ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 39
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 สิงหาคม 2557 ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 45
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 51
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 45

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/18
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com