Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนฯ ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดอบรม ?โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม
นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผ ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 15
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต และพิธีตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเจ้าที่
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.40 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
กิจกรรมสถาปณาลูก  โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 11
กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสถาปณาลูกเสือ  เวลา 08:30 นายสม ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\"สืบสานภาษา บูชาบรมครู และต่อต้านยาเสพติด\\\"
กิจกรรม "สืบสานภาษา  บูชาบรมครู  และต่อต้านยาเสพติด"  เมื่อวันที่  26  มิถุนาย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนยางวิทยาคม
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย  โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 15
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ Best Practices และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนางานครูสู่ B ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล และมีการประ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 19
บวงสรวงสุนทรภู่ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม่ จัดกิจกรรมบวงสรวงเนื่องใน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 13
กิจกรรมลำลึกครูกลอน สุนทรภู่ โรงเรียนยางวิทยาคม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

Ҫ : 10
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนยางวิทยาคม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 10
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2557
และได้รั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 6
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สพม. 26 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2557  ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24

ѧʴ˹ҷ <- -> 2/16
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com