Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย
...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 12
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ \\\"การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง\\\" โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
Scien ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 17
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557
โรงเรียนบรบือภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.อ่างทอง บุญเสริม และหัวหน้ากลุ่มสาระ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 13
กิจกรรมวันแม่ และวันอาเซียน โรงเรียนบรบือ
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมวันแม่ และวันอาเซีย ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 14
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพใน \"หัวข้อยุติความรุนเเรงในครอบครัว\"
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพใน & ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 10
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษาที่ 6
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร ประธานศูนย์การศึกษาที่6 ส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 12
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยางวิทยาคม
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยางวิทยาคม ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ :
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันนี้ (12 สิงหาคม 2557)  ตรงกับวันแม่แห่ชาติ  เป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 21
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวั ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ : 27
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สพม.26 นำ 3 องค์คณะบุคคลไปศึกษาดูงาน และประชุมพิจารณาเกณฑ์การย้าย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 3 องค์กรหลักในสังกัด (กพท. , อ.ก.ค.ศ. , กตปน.) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 8
กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ผนวกก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม
วันภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคม ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 29
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจาก กพร. สพฐ. นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ยินดีต้อนรับท่านดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพั ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26  เป็นประธานเปิดการอบรมเ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดการประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรี ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนฯ ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 37
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดอบรม ?โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม
นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 เป็นปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 38
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผ ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 28
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต และพิธีตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเจ้าที่
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.40 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 30

ѧʴ˹ҷ <- -> 2/17
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com