Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 22
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนโกสุมวิทยารรค์ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวผ้าถุงสีเข้ม ทุกวันศุกร์
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนนาภูพิทยาคม สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 47
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬาในมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการ ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.
Ҫ : 67
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 52
กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 95
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) ประเภทผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหาร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 1 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57
นางชนิสรา  ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) ประเภทผู้บร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 61
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สมพ. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผอ.สมพ. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 90
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 55
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 58
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทธยาคม จังหวัดมหาสารคาม
...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
Ҫ :
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์  นายองอาจ  เทียมกลาง ร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 70
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.50 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26  นายอภิสิทธ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 50
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (กพท.สพม. 26) ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2558 ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 โดยมีนายจำนงค์ อาศิรวัจน์ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 นายจำนงค์  อาศิรวัจน์ ป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 44
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 81
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม และโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การสร้างวัฒนธ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 76
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 21 พฤศจิกายน 2557 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/20
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com