Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนี่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 (29 กรกฎาคม 2559)
สพม.26 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 23
ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา รองศึก ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 26
การขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด สพม.26
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 27
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอน
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.2 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 20
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน \"โรงเรียสามัคคีวิทยาคม\" และ \"วัดวิมุตติยาลัย-ไร่เชิญตะวัน\"
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน "โรงเรียส ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(Data Management Center 2016)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 24
19 พฤษภาคม 2559 พิธีลงนาม Mou คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง สพม.26 และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.ฃนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 มอบนโยบายการบริหารงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
19 พฤษภาคม 2559 พิธีลงนาม Mou คำรับรองการปฏิบัติร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 32
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบรบือได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 25
โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบรบือ ภายใต้การนำของ ดร.นิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 27
โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.นิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ และบุคลากรท ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 31
11 เมษายน 2559 สงกรานต์ 2559 สพม.26
(11 เมษายน 59) บรรยากาศชื่นมื่น รดน้ำขอพร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 114
ข้าราชการในสังกัด สพม.26 ร่วมพิธีรำลำมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2559 ดร.โชคชัย เดช ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 77
25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เที่ยมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ICT และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ สพม.26 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26
25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เที่ยมกลาง รองผอ.สพม.26 เป ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 65
25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเเละเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม
25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 59
สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
วันนี้ (13 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 170
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สพม.26 (มหาสารคาม) ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล
เมื่อวันที่ ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 54
วันนี้ (11 มีนาคม 2559) นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม.26 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทืี่ 1 พ.ศ. 2559
วันนี้ (11 มีนาคม 2559) นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ. ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 61
วันที 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทืี่
วันที 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายอภิสิทธิ์ ศรีดา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 58
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 5 จาก สพม.26
วันที่ 8 มีนาคม 2559 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาค ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 43

กำลังแสดงหน้าที่ <- -> 2/27
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com