สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 


Warning: include(connect/connection.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 623

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'connect/connection.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 623

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 629

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 629

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 630
ไม่พบข้อมูล.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 


Warning: include(connect/connection.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 693

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'connect/connection.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 693

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 699

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 699

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 700
ไม่พบข้อมูล.

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
ผลงานทางวิชาการ


Warning: include(connect/connection.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 762

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'connect/connection.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 762

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 768

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 768

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 769
ไม่พบข้อมูล.

ผลงานทางวิชาการทั้งหมด...

 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ

Warning: include(connect/connection.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 960

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'connect/connection.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 960

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 970

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 970

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 971
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     

Warning: include(footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 1023

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\inetpub\vhosts\ses26.go.th\httpdocs\index.php on line 1023