สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
Warroom
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ \"ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ\"

รวมพลังแห่่งความภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบาทและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สพม.26

ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสาคามเป็นเจ้าภาพ โดยมี รองภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม วัน

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 8 พฤศจิกายน 2559)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดให้มีการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน \\\"คีตราชัน ลูกของพ่อ\\\"

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาค

กีฬาภายในโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 2559

ค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณนารีรัตน์ เรืองสมบัติ
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณชาญยุทธ แฝงสาเคน
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณวิกรณ์ มากดี
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)