สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)


 • กิจกรรม : โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดให้มีการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560
  รายละเอียด :
  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร  ได้จัดให้มีการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2560 โดยมีคณะครู - นักเรียน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ปกครองได้มาร่วมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


   
  โพสโดย: นายยุทธนา จินดามัย
  ภาพโดย: นายยุทธนา จินดามัย
  จำนวนเข้าชม : 141 ครั้ง
  โพสเมื่อ : วันที่
   

   


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)