สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)


 • กิจกรรม : รวมพลังแห่่งความภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบาทและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89
  รายละเอียด :
  22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่่งความภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบาทและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89 ซึ่งกลับพร้อมกันทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี กิจกรรมประกอบด้วยการทำความดีด้วยกาย เช่นการทำความสะอาดสาธารณสถาน การทำดีเมื่อวาน เช่นปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำดีด้วยใจได้แก่ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา โดยจับพร้อมและรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ มีข้าราชการบุคลากรในสังกัดลูกจ้างร่วมกิจกรรม พร้อมปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้บริเวณด้านหน้าของอาคารสำนักงานอีกด้วย


   
  โพสโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  ภาพโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  จำนวนเข้าชม : 90 ครั้ง
  โพสเมื่อ : วันที่
   

   


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)