สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)


 • กิจกรรม : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สพม.26
  รายละเอียด :
  17 พฤศจิกายน 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สาสมารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพและกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


   
  โพสโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  ภาพโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  จำนวนเข้าชม : 82 ครั้ง
  โพสเมื่อ : วันที่
   

   


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)