สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)


 • กิจกรรม : ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสาคามเป็นเจ้าภาพ โดยมี รองภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม วัน
  รายละเอียด :
  นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสาคามเป็นเจ้าภาพ  โดยมี  รองภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
   


   
  โพสโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  ภาพโดย: นิษชนก อินอุ่นโชติ
  จำนวนเข้าชม : 86 ครั้ง
  โพสเมื่อ : วันที่
   

   


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)